posts/zmena_na_radnici_2022.jpg
23. září 2022

Otevřeme koupaliště

Všichni se asi shodneme, že jestli něco Praha 13 nepotřebuje, tak je to další výšková výstavba uvnitř sídliště. Mohli bychom se však shodnout i na tom, co potřebuje. My už dnes víme, že je to koupaliště.

posts/kandidujeme_znovu_spolecne.jpg
15. července 2022

Kandidujeme znovu společně

Pro všechny příznivce naší koalice máme dobrou zprávu. Jdeme do voleb znovu společně. Na konci června jsme podepsali koaliční smlouvu pro další volební období. Pokračujeme tedy v našem aktivním spojení, které udržujeme už od roku 2010.

posts/viden.jpg
31. května 2022

Piráti z Prahy 13 navštívili vídeňská re-use centra

Ve dnech 23.5.-25.5.2022 se naši zástupci Tomáš Murňák, Adam Kopetzský a Michaela Beránková zúčastnili exkurze po vídeňských re-use centrech, kterou pořádal spolek Praha cirkulární ve spolupráci s nadací Heinrich-Böll-Stiftung Prague.

posts/vysne.jpeg
7. dubna 2022

Týden na hranicích: V krizi se rozostřují majetkové rozdíly, bomby nad hlavou nechtějí ani bohatí, ani chudí.

Michaela Beránková je Pirátkou z Prahy 13, na Magistrátu pracuje jako asistentka zastupitele Tomáše Murňáka. V březnu však na několik dní vyměnila své oblíbené šaty za reflexní vestu a vydala se pomáhat uprchlíkům k ukrajinské hranici. Ve Vyšném Nemeckém a později Michalovcích strávila dohromady týden. Co tam dělala a viděla?

posts/matej_outrata_key_investments.jpg
18. května 2021

Praha 13 vs. KEY Investments aneb Jak NEinvestovat obecní peníze

Smlouva, kterou v roce 2011 městská část Praha 13 uzavřela s Key Investments, sice neobsahuje formální chyby, ale z hlediska věcného již tak dobře neobstojí. Riziko investice je ze smlouvy patrné na první pohled.

posts/analyza-skolstvi.jpg
4. května 2021

Plýtvání veřejnými penězi: Čtvrt milionu za nekvalitní analýzu

Radnice MČ Prahy 13 zadala v půlce loňského roku analýzu možností digitalizace činnosti základních a mateřských škol za 250 000 Kč z veřejného rozpočtu. Jako dodavatele dokumentu si vybrala nechvalně známou společnost Gordic, kvůli které již pražský magistrát v roce 2013 dostal pětimilionovou pokutu za předražené IT zakázky od antimonopolního úřadu.

posts/potravinova-sbirka.jpg
24. dubna 2021

Zelení a Piráti pro 13 se zapojili do potravinové sbírky

V sobotu 24. dubna proběhla celostátní Sbírka potravin, při které bylo možné ke svému nákupu přidat také trvanlivé potraviny, drogerii nebo kosmetiku pro lidi, kteří si to nemůžou dovolit.

posts/studie-slunecni-namesti.jpg
17. března 2021

Zelení a Piráti ke studii pro Sluneční náměstí

Obracíte se na nás ve věci plánované zástavby na Slunečním náměstí.

posts/zmcp13.jpg
15. ledna 2021

Ohlédnutí za rokem 2020

Milí sousedé, přijměte pozvání k malému ohlédnutí za naším rokem 2020.

posts/ranvej.jpg
18. prosince 2020

Zastupitelstvo hlavního města hlasy ODS, ANO a TOP09 podpořilo výstavbu paralelní přistávací dráhy na Letišti Václava Havla

Pražské zastupitelstvo na svém čtvrtečním zasedání rozhodovalo o výstavbě paralelní ranveje na Letišti Václava Havla v pražské Ruzyni. Na program jednání byla jako pevný bod mimo jiné zařazena i změna územního plánu, která by umožnila výstavbu paralelní přistávací dráhy na Letišti Václava Havla. Tento krok by vedl ke zvýšení kapacity letiště až na 30 milionů cestujících ročně. Zastupitelstvo hlasy ODS, ANO a TOP09 její výstavbu po dlouhém jednání nakonec odsouhlasilo.

posts/zastupitelstvo.jpg
17. prosince 2020

Piráti a Zelení se po dvou letech konečně mohou účastnit výborů

Zastupitelský klub Zelených a Pirátů pro 13 a s nimi i demokratické principy slaví úspěch! Po dlouholetém boji, kdy byl Zeleným a Pirátům odpírán přístup do radničních výborů, se nakonec ledy prolomily a zastupitelstvo jednomyslně schválilo dovolbu členů opozičního uskupení do jednotlivých výborů. Zelení a Piráti dlouhodobě uzavření výborů jen pro zastupitele vládnoucí koalice (ODS+ANO+TOP09+STAN+KDU-ČSL) kritizovali, zejména z toho důvodu, že neměli stejný přístup k informacím a návrhům, o nichž pak měli v rámci zastupitelstva rozhodovat.

posts/Petr.jpg
10. prosince 2020

Zastupitelé Prahy 13 mají nově možnost hlasovat i online

Zastupitelstvo městské části Prahy 13 schválilo návrh zastupitele klubu Zelení a Piráti pro 13 Petra Koláře o změnách Jednacího řádu, které nově umožňují jednání Zastupitelstva a jeho výborů distančním způsobem prostřednictvím videokonference.

posts/stop.jpg
18. listopadu 2020

Soud svým rozhodnutím prolomil dlouholeté cenzurování opozice na Praze 13

Praha 18.11.2020 - Odvolací Městský soud v Praze potvrdil dřívější rozhodnutí obvodního soudu pro Prahu 5, které přikazuje Praze 13 otisknout v radničním periodiku STOP článek opozičních zastupitelů Václava Hrdličky (Piráti) a Zuzany Drhové (Zelení). Článek, který měl čtenáře informovat o dvou zásadních rozhodnutích vládnoucí koalice, a to jednak o vyloučení největšího opozičního klubu Zelení a Piráti pro 13 ze všech výborů zastupitelstva, a jednak o neobvyklém uzavření výborů pro veřejnost, předali opoziční zastupitelé Hrdlička s Drhovou k otištění již v průběhu května 2019.

posts/zvirata-01.JPG
12. listopadu 2020

Nová vyhláška zakáže na Silvestra pyrotechniku u vody i v přírodním parku

Pražští zastupitelé dnes na svém zasedání schválili vyhlášku z dílny radní Kordové-Marvanové o regulaci používání zábavní pyrotechniky. S sebou přináší i úplný zákaz vypouštění lampionů štěstí. Vyhláška vstoupí v platnost již 1. prosince tohoto roku a bude tedy platit již letos na Silvestra.

posts/dotace-na-sport.jpg
25. září 2020

O drobné peníze na sport se hraje podle pravidel. Můžete ale také napsat starostovi o miliony

Není tajemství, že jako Zelení a Piráti dlouhodobě kritizujeme způsob, jakým radnice na Praze 13 rozděluje finance na podporu sportu. Tento stav přetrvává i v roce 2020. V rámci standardních grantů je možno získat dotaci maximálně do výše 30 tisíc Kč. Jsou pro ně jasně definována pravidla a podmínky směrem k žadatelům. Mimo těchto transparentních grantů existuje ještě možnost požádat o dotaci přímo pana starostu, respektive městskou část. V rámci těchto žádostí jsou pak jednotlivým žadatelům přidělovány dotace běžně v řádu statisíců korun bez jakýchkoliv pravidel. Velký problém je, že ze strany MČ není tato možnost podpory relevantním subjektům aktivně komunikována a ani o ní není žádná zmínka na webových stránkách Prahy 13. Jednotliví žadatelé se musí tedy „nějak“ dozvědět, že si mohou napsat žádost přímo na městskou část. Tento stav považujeme přinejmenším za neférový zejména s ohledem na nepoměr finančních prostředků rozdělovaných v rámci výše uvedených způsobů. Zatímco dotace přidělované v rámci “programové dotace” představují celkový objem v řádu set tisíc korun ročně, v netransparentních individuálních žádostech starostovi jsou každý rok několika málo subjektům celkově rozděleny jednotky milionů korun. Jako opozice bohužel nemáme možnost systém rozdělování dotací změnit. Proto se snažíme alespoň vlastními silami informovat o možnosti žádat o dotace přímo městskou část, aby ti, kteří o této možnosti nemají tušení, nebyli znevýhodnění. Obesílání starosty se žádostí o podporu nepovažujeme za systematické a budeme dále prosazovat, aby se podpora sportu, občanským aktivitám a neziskovým organizacím rozdělovala ve standardních grantových řízeních, kde se posuzuje kvalita a přínos pro MČ. Podrobnosti o tom, jak požádat městskou část o dotace na podporu sportu a volnočasových aktivit, najdete na našich stránkách: www.zeleniapiratipro13.cz Jakub Vaverka, zastupitel Klub Zelení a Piráti pro 13

posts/logo.png
20. září 2020

Odpovědi pana starosty na interpelace zastupitelů? Arogance a alibismus.

Praze 13 se nedá upřít, že je úspěšná v čerpání různých dotací, zejména s podporou evropských zdrojů. Ani jako zastupitelé o tom mnoho nevíme a je otázkou, k čemu takové projekty jsou. Aktuálně se realizují dva projekty podpořené z Operačního programu Zaměstnanost. Jedním je „Cesta k dalšímu rozvoji MČ Praha 13“ s celkovými náklady 3 355 105,00 Kč, za které se má připravit mimo jiné Koncepce bezbariérovosti Prahy 13 či Komunikační plán Prahy 13. Projekt měl skončit v srpnu, nově v prosinci 2020. Bývá běžné, že se na takovýchto dokumentech podílí i veřejnost, nemluvě o zastupitelích. Ne tak na Praze 13. V odpovědi pana starosty na moji interpelaci v červnu 2020, zda bude zastupitelstvo seznámeno s výstupy projektu, jsem se dozvěděla, že orgánem zastupitelstva určeným k projednávání projektu je Výbor pro evropské fondy a informatiku, jehož jednání je neveřejné (na základě členy výboru schváleného jednacího řádu), a tudíž ani veřejnost ani zastupitelé našeho klubu se ho nemohou účastnit. Druhým projektem je „Plán udržitelné městské mobility MČ Praha 13“ s celkovými náklady 3 147 446,50 Kč, který začínal v březnu a který má ve spolupráci s veřejností najít možnosti udržitelné městské dopravní obsluhy Prahy 13, včetně tolik citlivého parkování. Na to, jak a kdy se přislíbená veřejná projednání budou konat, pan starosta neodpověděl a vystačil si s konstatováním, že projednání s odbornou i laickou veřejností proběhnou. Druhá červnová interpelace se týkala možnosti zachovat parkovací místa pro stávající rezidenty ulice Husníkova a okolí v souvislosti s výstavbou domu Nad Jezerem. Městská část tento projekt původně v roce 2007 podpořila, včetně potřebného převodu pozemků. Později v roce 2014 sice Rada městské části svoje usnesení revokovala, ale to už měl projekt územní rozhodnutí, jehož součástí byla podmínka zajistit náhradu za 41 zrušených parkovací stání, kterou městská část ex post také podpořila. Zda ale byla tato podmínka zapracována v kupní smlouvě, kterou připravoval MHMP, se už pan starosta ani nikdo další z úřadu nezajímal, natož aby to po Magistrátu vymáhal. Přitom je běžné, že když městským částem opravdu o něco jde, vědí, že musí s Magistrátem být v kontaktu a o věcech dále jednat. Takto je to pouhý alibismus, se kterým se v oblasti nové výstavby na Praze 13 často setkáváme. Že pan starosta dokáže být akční, ukázal rychle zorganizovanou kampaní, kterou reagoval na ocenění Prahy 13 v soutěži ke společenské odpovědnosti (CSR - Corporate Social Reponsibility), kterou zajišťuje Ministerstvo průmyslu a obchodu. Je třeba dodat, že významným podkladem pro ocenění je sebehodnocení MČ. Dle odpovědi na dubnovou interpelaci neváhala městská část vydat na billboardy a další upoutávky ve veřejném prostoru 597 850,00 Kč bez DPH z rozpočtu starosty, a to přesto, že ocenění míří zejména k úředníkům městské části, se kterými i dle svých opakovaných vyjádření nemá pan starosta jako zástupce samosprávy moc společného a těžko jejich rozhodnutí a výkon ovlivňuje.

posts/soud.jpg
15. září 2020

Soud nám dal za pravdu, vedení radnice dál porušuje zákon.

Už v minulosti klub Zelených a Pirátů poukazoval na to, že časopis STOP je zneužíván k propagaci politiků koalice ODS/ANO/KDU a příspěvky opozičních zastupitelů jsou nekompromisně cenzurovány. Radniční periodika jsou placena z veřejných peněz, proto tiskový zákon zakotvuje povinnost poskytovat přiměřený prostor příspěvkům opozičních zastupitelů tak, aby poskytované informace byly vyvážené a nedocházelo k jednostrannému protěžování a kampani vládnoucích politiků. Radnice Prahy 13 tuto povinnost cíleně a nepokrytě porušuje. V září 2019 se na redakční radu STOP obrátili Václav Hrdlička a Zuzana Drhová jakožto předsednictvo našeho klubu s žádostí o uveřejnění jednoduchého sdělení občanům Prahy 13: Staronová koalice vylučuje druhý nejpočetnější zastupitelský klub z účasti na zastupitelské práci a co hůř, nově navíc odhlasovala změnu jednacího řádu zastupitelstva tak, že na výbory nemá kromě opozice přístup ani veřejnost. Toto sdělení nebylo ve STOPu zveřejněno. Redakční rada měsíce slibovala, oddalovala, a nakonec zveřejnila pouze krátkou informaci, že čtenáři si ho mohou dohledat na internetu. Václav Hrdlička tedy podal žalobu na základě tiskového zákona a soud následně uložil radnici povinnost náš příspěvek ve STOPu zveřejnit. Ta se odvolala. Nutno podotknout, že důvody pro odvolání tu nejsou žádné. Celá věc je tak zjevná, že je jednomu až trapné ji řešit soudně. Samotný soud se při jednání vyjádřil tak, že zde není co řešit a žalovaná strana by měla zvážit, zda sdělení zastupitelů nezveřejnit i bez rozsudku. Svou roli tu nepochybně hraje i finanční stránka. Radnice své advokáty platí z veřejných peněz. Kdybychom i my v takto jednoduchých věcech využívali právního zastoupení, nároky na rozpočet městské části by po její prohře byly dvojnásobné. To ovšem vedení radnice netrápí. Ještě před soudním sporem si nechali vypracovat právní stanovisko k té samé věci. Stálo 70 tisíc korun. To jen dokresluje, v jak zoufalém stavu je samospráva na Praze 13. Výbory bez účasti druhého nejsilnějšího politického subjektu s třetinou mandátů (to je celopražská kuriozita), absolutní neveřejnost jejich jednání, dopolední zastupitelstva a opakované pokusy zmařit přímý přenos z jejich zasedání, cenzura v radničním periodiku, zbytečné vyhazování peněz za právní služby a především nerespektování zákona a základních demokratických principů. Politická kultura na Praze 13 je takový malý skanzen východního bloku. Národní muzeum by ji mohlo zahrnout mezi své expozice. Václav Mucala, zastupitel za Zelené a Piráty pro 13

posts/domov-pro-seniory.jpg
7. září 2020

Jak se z domova pro seniory Zity Kabátové stala LDN

V dotazníku Městské části (dále jen MČ) Praha 13, který byl v roce 2018 rozeslán seniorům, nebylo ani zmínky o stavbě LDN. Důchodci se těšili na domov pro seniory. Byl slavnostně otevřený a na billboardech staronového starosty Vodrážky prezentovaný těsně před komunálními volbami 2018. V novém Domově pro seniory Zity Kabátové dne 20. a 21. září 2018 se dveře div netrhly, zájemců o ubytování bylo přes 300. Domov hradila sama MČ, cena se vyšplhala téměř na čtvrt miliardy. Cena za jedno lůžko pro seniora MČ je téměř 40 000 Kč za měsíc, je částečně dotované MČ, ročně nás stojí 30 míst rezervovaných naší MČ cca 8 mil., část je hrazena z příspěvku na péči, část hradí rodina ubytovaného. Komerční cena za lůžko pro ostatní je 45 000 Kč. Černé scénáře nás jako opozice se naplnily: domov, financovaný MČ, (čárka)není rentabilní, budeme na něj stále doplácet, seniorovi s obvyklým důchodem bude nedostupný. Navíc taková stavba odporuje současné vizi, že starý člověk by měl zůstat co nejdéle ve svém prostředí, že by bývala vhodnější výstavba malých rodinných domků nebo bytů. MČ svěřila provoz domova firmě Domov třetího věku (ta byla založena v březnu 2018, tedy půl roku před výběrovým řízením). Ta svá lůžka neobsadila, v lednu 2020 bylo v domově umístěno 30 seniorů MČ Praha 13 a 17 seniorů samoplátců. Proč tak málo? Čekací listiny v domovech seniorů jsou jinde plné! Domov se nedostal do Krajské sítě sociálních služeb (cena za lůžko by byla nižší), protože nesplňuje podmínky zařazení do této sítě (počet ubytovaných seniorů převyšuje počet 50). Podmínkou zařazení je právě menší velikost domova. Pokud má zájemce nižší stupeň než třetí příspěvku na péči, nebo rodina nedoplácí, nelze ho umístit, a to je v rozporu se zákonem 108/2016 §91 odst.3. Dále je problémem diskriminace občanů ostatních MČ tím, že naše MČ dotuje své občany na základě trvalého pobytu (to je i protizákonné). Nyní se domov částečně přestavuje na LDN (55 míst ze 110). To jsme se jako opozice dozvěděli v prosinci 2019. Proč provozovatel neobsadil domov a místo toho ho přestavuje (jak je možné, že mu to pachtovací smlouva umožňuje)? Bylo s tím počítáno už předem? Koncesní/pachtovací smlouva musí provozovateli přinášet zisk. Ale co MČ, chová se jako řádný hospodář při hospodaření s našimi financemi? Máme v plánu se do budoucna problému domova pro seniory věnovat. Je tu přílíš mnoha otazníků. Jde o netransparentnost financování sociálních služeb, nerentabilitu, špatný management.

posts/vafo.jpg
30. srpna 2020

Zlepšení zápachu z výrobny krmiv VAFO: Úspěch občanské iniciativy Praha pro život a Pirátů

Obyvatelé na severozápadní straně Prahy si po letech mohou vydechnout: Úporný zápach, kterým okolí zamořovala výrobna zvířecích krmiv VAFO v Chrášťanech u Prahy, se v poslední době výrazně zlepšil. Za změnou stojí neúnavná aktivita občanské iniciativy Praha pro život a místních členek Pirátské strany.

posts/tv-13-1.jpg
20. srpna 2020

Navrhli jsme zvýšit platy učitelům na úkor drahé Televize Praha 13

Možná TV Praha 13 sledujete, možná ne, možná o její existenci nevíte. Málokdo ale tuší, že za luxus v podobě vlastní TV platí městská část každý rok cca 6 milionů korun. Zelení a Piráti dlouhodobě upozorňují na to, že potřeba vlastní televize není podložena žádnými relevatními statistikami sledovanosti a poukazují na to, že existují efektivnější a řádově levnější cesty, jak sdílet potřebné informace svým obyvatelům. 6 milionů ročně je prostě příliš a existuje celá řada aktivit, jejichž podporu považujeme za smysluplnější. Ať už v oblasti kultury, z níž zabírají výdaje na televizi zhruba polovinu (viz rozklikávací rozpočet Prahy 13), tak kdekoliv jinde. Vzhledem k tomu, že v letošním roce končí tříletá smlouva s TV poskytovatelem AV-Park, navrhli jsme za náš klub tuto neprodlužovat a ušetřené prostředky v rámci rozpočtu ještě letos přesunout na platy učitelům základních škol. Stejně jako pražští radní, kteří v loňském roce z rozpočtu města uvolnili na platy učitelů miliardu (více na našem webu), uvědomujeme si, že finanční ohodnocení učitelů v hlavním městě není příliš konkurenceschopné. Je nám proto líto, že vládní koalice na Praze 13 náš návrh nepodpořila. Pokud by se tak stalo, každý pedagogický pracovník na Třináctce si mohl polepšit o 1130 Kč měsíčně. Tak snad příště.