Piráti představili Metodiku zakládání komunitních zahrad na konferenci PirateCon

Piráti představili Metodiku zakládání komunitních zahrad na konferenci PirateCon

V sobotu proběhla v pražském Pirátském centru konference PirateCon věnovaná komunitním zahradám. Byla zde představena nová metodika k zakládání komunitních zahrad, kterou vydala Kokoza pro hlavní město Prahu, a která je součástí Implementačního plánu adaptační strategie na klimatickou změnu. Metodika určena široké veřejnosti má usnadnit zakládat komunitní zahrady a zodpovědět nejčastější otázky, které se v rámci koordinace komunitních zahrad vyskytují.

Konferenci zahájil Tomáš Murňák ve spolupráci se svou asistentkou Michaelou Beránkovou, která se komunitním zahradám dlouhodobě věnuje. Slova se následně ujala přímo autorka metodiky Radka Pokorná, která návštěvníkům ve své dvouhodinové prezentaci radila, jak se vypořádat se založením komunitní zahrady, například jak najít správné místo nebo jak podpořit samotnou komunitu.

“Komunitní zahrady jsou velmi jednoduchým nástrojem, jak jednoduše ozelenit města. Jednotlivé komunity v rámci komunitních zahrad hospodaří s dešťovou vodou, kompostují a v nemalé míře se podílí na environmentálním vzdělávání široké veřejnosti a zejména dětí. V rámci komunitních zahrad se ovšem nemusíme pohybovat pouze v oblasti životního prostředí, ale i v oblasti kultury a sociální integrace.” řekl na úvod konference Tomáš Murňák.

Po obědové pauze pak své komunitní zahrady představili jejich zástupci. Vystoupili zde lidé z komunitní zahrady Kotlaska, MetroFarm, Komunitního spolku Řepy, Prazeleniny a také zástupce guerilla gardeningu Komunitní zahrádky Prahy 13. Společně tak diskutovali nad společnými tématy i problematikou jednotlivých komunit. V mezičase účastníky vzdáleně pozdravil přes video také starosta Prahy 11 Jiří Dohnal, který představil svou německou kopu a vyjádřil komunitním zahradníkům svou podporu.

“Akce se opravdu povedla. Zaznělo zde spoustu důležitých informací a hlavně to byla jedinečná šance pro Prahu, jak přijít s vydanou metodikou ven mezi lidi. Atmosféra na akci byla úžasná. Tolik pozitivní energie na jednom místě se nevidí často. Přála bych si, aby komunitních zahrad a zelených vnitrobloků přibývalo a aby na nich lidé nepěstovali jen zeleninu, ale hlavně sousedské vztahy.” dodává Michaela Beránková, asistentka Tomáše Murňáka.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu