Piráti z Prahy 13 jako dobrovolníci v době COVID-19

Piráti z Prahy 13 jako dobrovolníci v době COVID-19

Nozový stav je za námi. Pandemii koronaviru se naštěstí v posledních dnech a týdnech daří dostat pod kontrolu, ale nezapomínejme, že jsme nyní možná vyhráli bitvu, ne však válku. Pojďme si tedy shrnout co nám zde na Praze 13 stav nouze vzal a co naopak dal. Jednou z věcí, která nás opravdu mrzí, bylo zrušení letošního ročníku akce Ukliďme Česko, na kterou jsme se jako každý rok velmi těšili. Doufáme však, že podzimní termín již proběhne v pořádku a beze změn. Další opatření, které nás zasáhlo, bylo omezení publika při jednom z nejdůležitějších zasedání zastupitelstva Prahy 13, kde se mimo jiné projednával i rozpočet na tento rok, či nutnost zrušení našich pravidelných veřejných schůzí. Tyto nepříjemnosti nás však nezastavily, a díky této situaci se nám dokonce podařilo uskutečnit několik projektů, ze kterých máme radost a věříme, že alespoň pár lidem pomohly. Mezi stěžejní akce patřilo rozdávání velikonočních balíčků matkám samoživitelkám. Díky iniciativě Michaely Beránkové se nám podařilo společně s potravinovou bankou zkompletovat a následně rozdat balíčky obsahující sladkosti, sušené ovoce a jiné pochutiny pro děti samoživitelek a rodin, které se ocitly v ekonomických problémech ve spojitosti s koronavirem. K tomuto tématu se váže i naše adopce slepice Žofky z komunitní zahrady a farmy Metrofarm, kde se nacházejí slepice zachráněné z klecových chovů a celkově nevhodných podmínek pro žití. Vajíčka získaná díky adopci jsme se rozhodli věnovat další matce samoživitelce, která díky koronavirové krizi přišla o práci.

Dezinfekce a roušky byly na začátku krize po celé republice velmi nedostatkovým zbožím a ani na Praze 13 tomu nebylo jinak. Menší útěchou mohlo být, že skoro až po měsíci nouzového stavu situace donutila starostu začít jednat a shánět aspoň nějaké dezinfekční prostředky pro zdejší obyvatele. Množství a styl následného rozdávání nebyl příliš promyšlený a informace o distribuci nebyly včasně komunikovány, a tak se na valnou většinu občanů nedostalo. Jakožto Piráti jsme bohužel neměli dostatečné prostředky na zajištění ochranných pomůcek pro větší část obyvatel, ale i tak jsme se vydali mezi vás (Centrální park, zastávky metra) a rozdali vše, co se nám podařilo zajistit. Mezi nejohroženější skupinu obyvatel se řadí senioři, kterým krize velmi zkomplikovala běžný život. Tato situace nám není lhostejná, a i proto se naše členka Michaela Beránková a příznivkyně Anna Boháčová zapojily do celopražského projektu pod názvem Pomáháme Praze. Náplní práce byla distribuce letáků s důležitými informacemi, se kterou nám pomohl i zastupitel hl. města Prahy Tomáš Murňák. Dále jsme pomáhaly s registrací dalších dobrovolníků a vybíráním roušek v Dobrostanech Českého Červeného kříže na Mariánském náměstí či u Výstaviště v Holešovicích, kde probíhalo testování lidí na Covid 19. Snažily jsme se též pomáhat i přímo na Praze 13, kde jsme donesly místním seniorům nákupy či roušky. Posledních pár měsíců bylo pro všechny z nás zatěžkávající zkouškou a mnoho lidí se ocitlo v nepříjemné životní situaci. Doufáme proto, že nejtěžší období je za námi a těšíme se na vás opět na některé z budoucích veřejných schůzí či akcí, které pro vás připravujeme.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu