Priorty

Transparentní a otevřená radnice

Možnost získat snadno a rychle jakékoliv informace ze samosprávy své městské části a mít dostatek možností se do jejího chodu přímo zapojit, považujeme za naprostý základ života prosperující obce 21. století.

Bohužel, v rámci našich četných a různorodých pokusů o otevření radnice občanům od stávajícího vedení často slyšíme protiargument, že se lidé o věci veřejné stejně nezajímají. Náš pohled je takový, že i kdyby tomu tak doopravdy bylo, nese na tom svoji pasivitou výrazný podíl viny sama radnice.

Přitom know-how samosprávně vyspělejších městských částí, měst a států, navíc ve spojení s technologiemi 21. století, přináší bezpočet možností jak efektivně zapojit občany do rozvoje jejich městské části nebo jak jim usnadnit komunikaci s úřadem. A tak můžeme jen spekulovat o tom, jestli je dnešní nedostatečná otevřenost radnice na Praze 13 důsledkem nezájmu, diletantského přístupu, nebo zda někomu vlastně nevyhovuje, když se lidé o věci veřejné moc nestarají a zbytečně moc toho neví.

Co si Piráti představují pod pojmem transparentní a otevřená radnice se můžete dočíst zde.

Prevence neúměrného zahušťování zástavby

Jakkoliv respektujeme právo soukromých vlastníků na jejich podnikatelské developerské záměry, zastáváme názor, že stejného respektu se musí dostávat i stávajícím obyvatelům, jejichž zájmy bývají často necitlivou výstavbou neadekvátně narušovány.

O tom, že výstavba na Praze 13 v mnoha případech zdravý rámec přesahuje, svědčí ostatně i fakt, že sami občané v roce 2016 neúměrné zahušťování zástavby označili v rámci Místní Agendy 21 jako problém číslo jedna. Bohužel, nemáme pocit, že by radnice v reakci na tento jasný občanský apel adekvátně reagovala.

Zatímco v jiných městech či pražských městských částech se již setkáváme s postupným uplatňováním pravidel participativního plánování a rozvoje, Praha 13 doposud tuto agendu řeší za zavřenými dveřmi komise a vehementně odmítá transformaci komise ve výbor, což by legálně umožnilo alespoň dobrovolnou účast aktivních občanů. Důsledkem toho se pak rodí situace, kdy se z pohledu občanů objeví jako blesk z čistého nebe stavební záměr 16podlažního domu na zeleni, kterou lidé do té doby považovali za městskou, a radnice i investor se diví silnému občanskému odporu.

Piráti se dlouhodobě snaží předcházet takovým situacím prosazováním návrhů, jejichž realizace má za cíl zajistit maximu obyvatel Třináctky alespoň elementární informovanost o (nejen) stavebním rozvoji a těm, kteří se na něm chtějí podílet aktivněji, tuto možnost prostřednictvím efektivních nastrojů participace poskytnout. Zároveň se snažíme o to, aby Praha 13 vyvíjela aktivní tlak na pražský Magistrát a další instituce, a to v těch oblastech, které sama nemůže ovlivnit, ale které přitom mají na výstavbu a rozvoj naší městské části zásadní vliv (územní plán, výšková regulace výstavby atp.)

Neúměrné zahušťování výstavby bychom rádi eliminovali zavedením následujících opatření.

Kvalitní veřejný prostor a komunitní život

Dominantním charakterem Prahy 13 je bezesporu sídlištní výstavba, která s sebou bohužel nese i anonymitu a nižší míru identifikace s místem svého bydliště. Přispívá k tomu jistě i fakt, že pro nemalý počet lidí představuje Třináctka pouze přechodné bydliště či dokonce pouze místo, kam dojíždí za prací. Přesto či možná právě proto se domníváme, že je velice důležité vytvářet a podporovat takové aktivity a opatření, které budou přispívat k posilování sousedského a komunitního rázu a k pocitu sounáležitosti s místem, kde žijeme.

Skutečné sousedství a komunitu samozřejmě nelze budovat shora. Jde o postupný proces, který vychází z vnímání a jednání jednotlivců a zásadním způsobem závisí na osobním vnímání štěstí a spokojenosti. Daleko spíše se však tímto společenskotvorným prvkem stane člověk, který se na Třináctce cítí dobře a považuje ji za svůj skutečný domov, a který zde nachází k utváření i posilování sousedských vztahů vhodné podmínky a příležitosti. A naopak, pokud se nám postupně podaří takovéto příjemné sousedské a komunitní klima vytvořit, budou v něm vyrůstat a chtít žít spíše právě takové osobnosti, které budou tento jeho charakter dále upevňovat a rozšiřovat. Pojďme tuto pozitivní spirálu rozjet…

Nemá-li být Praha 13 jen noclehárnou s kancelářskými a nákupními komplexy, je třeba poskytnout lidem dostatek rozmanitých příležitostí k trávení času v kvalitním veřejném prostoru. Vybudovat z Prahy 13 příjemné místo k životu vyžaduje mnohem víc než jen upravený Centrální park a koncert pro něj. Jakkoliv tyto tvoří velmi dobrý základ, neměly by se stát “mantrou” přeříkávanou jako důkaz dostatečné podpory zeleně a kultury na Třináctce. Protože i sousedé z dalších částí Prahy 13 mají právo na to požadovat adekvátní investice do budování a údržby relaxačních zelených ploch v blízkosti jejich bydliště. Protože kutura na Praze 13 by neměl být jen Dalibor Janda Revival band a Ozvěny Porty.

Představa o kvalitním veřejném prostoru, sousedství a kultuře je samozřejmě velmi individuální a u každého člověka svým způsobem unikátní. Přesto si myslíme, že se výstup ze zamyšlení Pirátů na Praze 13 na toto téma do značné míry shoduje s pohledem většiny obyvatel Třináctky. Protože je zamyšlením řadových občanů, kteří se denně ve svém okolí setkávají se stejnými neduhy a ve vztahu k trávení volného času mají stejná či podobná přání.

Navrhni úpravu