Michaela Beránková

Jmenuji se Michaela Beránková. Narodila jsem se 9. července 1991 v Hodoníně. V roce 2014 jsem se přestěhovala na pražskou Třináctku, kde se aktivně věnuji občanským a komunitním aktivitám společně s ochranou životního prostředí.

Střední školu jsem absolvovala ve Starém Městě u Uherského Hradiště, maturitu mám z oboru Ekologie a ochrana krajiny. Nyní studuji Speciální pedagogiku v bakalářském studijním programu na Univerzitě Karlove.

Pracuji jako odborná asistentka pro životní prostředí na Magistrátu hlavního města Prahy. Do mé pracovní náplně patří zejména podpora vzniku komunitních zahrad, zachování zahrádkářských kolonií, participace veřejnosti v oblasti plánování a údržby veřejného prostranství, vzdělávání veřejnosti v tématu ochrany životního prostředí, předcházení vzniku odpadu a udržitelného zemědělství.

Mezi mé koníčky patří zejména fotografování, tvorba webových stránek ve WordPressu a PrestaShopu, pěstování, četba a komunikace s lidmi.

Co se mi povedlo? Ve spolupráci se zastupitelem hlavního města Prahy Tomášem Murňákem a místostarostkou Prahy 12 Evou Tylovou jsme prosadili na úrovni hlavního města Prahy realizaci zasakovacích průlehů. Více se o nich můžete dočíst v tomto článku. Zároveň jsem třináctkovou spojkou lidí zajímajících se o ochranu přírody, kdy se sdružujeme nejen na sociálních sítích, ale i osobně při komunitních akcích.

Pevně doufám, že se nám povede veškeré projekty, na kterých právě pracujeme, dotáhnout úspěšně do cíle a společně uděláme Třináctku nejen hezčí, ale i udržitelnější.

Navrhni úpravu